Fulbright Foreign Student Program for the citizen of Norway

Deadline
October 01, 2021

Featured Recent Similar

Scholarships

Master

Location (s):

 • United States of America

Overview

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløp: NOK 150.000,- Det forutsettes ved søknadstidspunkt at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.

Details

Fulbrightstipendet er forbeholdt fulltidsstudier eller forskning i USA. Minimum oppholdstid i USA er ett akademisk år. Unntak:

 • PhD-studenter kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
 • Studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren 2022, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Det er ikke krav om at man er blitt tatt opp ved et amerikansk lærested før man søker om stipend fra Fulbright. Søker er selv ansvarlig for søknadsprosessen og for å sikre opptak til akkreditert lærested i USA.

For det akademiske året 2022/23 er søknadsfristen: 1. oktober 2021. Tidligst mulig startdato er 1. august 2022. Senest mulig startdato er januar/februar 2023.

Opportunity is About:


Eligibility

Candidates should be from:

Description of Ideal Candidate:

Søknadskrav:

 • Norsk statsborgerskap (søkere med både norsk og amerikansk statsborgerskap kan dessverre ikke søke. Dobbelt statsborgerskap norsk/annet land er ikke diskvalifiserende)
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende senest våren 2022
 • Det er ikke krav om avlagte tester (SAT, TOEFL, GRE, GMAT m.fl.) for å søke om et Fulbrightstipend. Søker er selv ansvarlig for å avlegge de tester som er påkrevd av de amerikanske lærestedene han/hun søker seg til.
 • Søkere som har påbegynt en grad eller studium ved et amerikansk lærested i USA, er diskvalifisert fra å søke.
 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere innen medisinfag på master- eller doktogradsnivå er kvalifisert til å søke, men kan ikke ha pasientkontakt under oppholdet i USA.
 • Søkere må være tilgjengelig for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november 2021. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Skype eller telefon men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA.

Dates:

Deadline: October 01, 2021


Cost/funding for participants:

Full scholarship.

Find your Dream Opportunity Abroad!

Search from 5379 opportunities in 183 countries